Zavedenie ložísk.

2022-07-19

Ložisko je mechanický prvok, ktorý obmedzuje relatívny pohyb na požadovaný rozsah pohybu a znižuje trenie medzi pohyblivými časťami.

Ložiská sú navrhnuté tak, aby poskytovali voľný lineárny pohyb pohyblivých častí alebo voľné otáčanie okolo pevnej osi, alebo aby zabránili pohybu riadením vektora normálových síl pôsobiacich na pohyblivé časti. Väčšina ložísk uľahčuje požadovaný pohyb minimalizáciou trenia.

Ložiská možno vo všeobecnosti klasifikovať podľa rôznych metód, ako je typ prevádzky, povolený pohyb alebo smer zaťaženia (sily) aplikovaného na diel.

Rotačné ložisko podporuje rotujúci komponent, ako je tyč alebo hriadeľ, v rámci mechanického systému a prenáša axiálne a radiálne zaťaženie zo zdroja zaťaženia na konštrukciu, ktorá ho nesie. Najjednoduchším ložiskom je klzné ložisko, ktoré pozostáva z hriadeľa, ktorý sa otáča v diere.

Trenie sa znižuje mazaním. V guľôčkových a valčekových ložiskách sú na zníženie klzného trenia medzi obežníky alebo čapy ložiskovej zostavy umiestnené valivé prvky valčekov alebo guľôčok s kruhovým prierezom.

Široká škála dizajnov ložísk môže byť správne prispôsobená potrebám rôznych aplikácií, aby sa maximalizovala účinnosť, spoľahlivosť a životnosť.